Conzeon ingår partnerskap med SwCG

Nu är Conzeon partner till Swedish Consulting Group, SwCG. Vi hoppas på ett långt och givande samarbete.

“Swedish Consulting Group utmanar gamla strukturer. Kunden slipper onödiga merkostnader och kvalitetstapp vid förmedling av underkonsulter via externa eller tillfälliga leverantörsled. Vi är konkurrenskraftiga genom vår samverkan inom gruppen och den kvalité samt det mervärde vi levererar.”

This entry was posted in aktuellt, nyhet. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Läs mer