Conzeon förlänger med Chalmers via SwCG

Conzeon förlänger avtalet med Chalmers via partnerföretaget Swedish Consulting Group (SwCG) och driver därmed vidare ett mycket spännande och intressant SharePoint-projekt.

Conzeon är huvudleverantör i projektet och tillhandahåller bland annat tjänster inom arkitektur, utveckling, interaktionsdesign och integrationslösningar.

I samband med detta blev även Conzeon först ut att bli månadens partnerföretag hos SwCG.

Conzeon AB - Chalmers - SwCG

This entry was posted in aktuellt, nyhet. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Läs mer