Conzeons Jesper Wilfing i alumni-intervju med Göteborgs Universitet

Jesper gick ut Software Engineering and Management 2005 och har sedan dess skaffat sig mer erfarenheter och kunskap som har lett vidare på olika sätt. Detta presenteras i alumni-intervjun. Läs mer här: Länk till artikeln


IT-universitetet är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation (IKT).

Verksamheten fokuserar på gränsöverskridande uppgifter och projekt som spänner över flera institutioner och fakulteter för att uppnå dynamik, nya tvärvetenskapliga landvinningar och synergieffekter. En nära samverkan med näringsliv och samhälle är en grundförutsättning för IT-universitetets verksamhet.

This entry was posted in aktuellt, nyhet. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Läs mer